Informeren, activeren, betrekken en verbinden.

ICT zoals we die kennen biedt niet de oplossingen die het belooft.

Ubindr kijkt verder dan de standaard structuren. Door de mens centraal te stellen geven wij organisaties de mogelijkheid om vanuit de menselijke perceptie anderen verder te helpen en te inspireren.

Informeren /Activeren / Betrekken / Verbinden

Ubindr kijkt verder dan de kaders van de ‘oude ict’. In de informatievoorziening die u kent, zijn de keuzes in het werk van de gebruiker al gemaakt. Ubindr gaat voor een informatievoorziening waarbij de gebruiker de keuzes maakt, terwijl hij werkt. Dit geeft uw organisatie wendbaarheid gelijk aan realiteit, gebruikers die het verschil maken, realisatie van de vraag achter de klantvraag, andere uitgangspunten, andere kwaliteiten, nieuwe mogelijkheden.

Voordelen

Groei van kennis Medewerkers vullen de gegevens in van de situatie zoals zij die voor zich zien. Dat gebeurt op basis van eigen kennis en ervaring. Door het inbrengen van eigen kennis, groeit de kennis van het bedrijf.

Maakt belang hebbende proactief
Doordat de geleverde informatie elke keer net iets anders is, trekt dit meer de aandacht van belanghebbenden.
Daarnaast wordt ook de context meegenomen, zodat belanghebbenden in actie kunnen komen.

Ondersteun anderen
Doordat medewerkers de mogelijkheid hebben te werken vanuit de situatie waarin ze zich bevinden. Is er ruimte om de betrokkenen te ondersteunen en een werkende oplossing te creëeren voor hun situatie.

Omschrijf simpelweg de situatie

Ubindr is de curator van Infopalette. Infopalette is het open source ‘information first platform’ dat jou in staat stelt om ‘semi gestructureerde data toe te voegen, net zoals wanneer je in je aantekenblok schrijft.

Ontkoppelt expliciet data van functie, waardoor juist gebruikers beslissen welke functie wordt toegepast op bepaalde data.