Overzicht van de door ons aangeboden diensten. In het leveren van onze diensten zoeken wij vooral de samenwerking en werken wij vanuit win-win.

Vandaar dat wij bij onderstaande diensten de rol nemen, die bij jullie opdracht past. Of dat nu betekent dat wij een advies geven, het project management doen of de handen zelf uit de mouwen steken.

Data kwaliteit verbeteren

Doel

Data van de bestaande collectie opschonen

Wat

Het opschonen van een bestaande dataset. Waardoor de bron data weer schoon is en de data verder verwerkt kan worden naar Linked Data. Bij het opschonen van de data, kijken we bijvoorbeeld of er doublures zijn, of de belangrijke informatie van een object aanwezig is en of dat voor alle objecten dezelfde soort informatie op dezelfde plek staat. Ook kijken we of er bijzondere tekens of overbodige spaties aanwezig zijn en passen dit aan.

Hoe

Het verbeteren van de data kwaliteit is een stap die voorafgaat aan andere dingen die je met je data wilt doen. Voor dat we aan de slag gaan, bepalen we eerst welke datasets, bijvoorbeeld een collectie in het collectie beheer systeem, relevant zijn. Daarna maken we een export van die data uit het systeem en laden die in in onze tooling. Vervolgens verbeteren wij de kwaliteit van de data in een aantal stappen. Als de data geschoond is, plaatsen wij deze weer terug waar de data vandaan kwam. De data gaat ook mee voor vervolg stappen, om er uiteindelijk Linked Data van te maken.

Linked Data genereren

Doel

Het omzetten van bron data naar Linked Data

Wat

Gegevens uit het bron systeem middels het RML vocabulaire en bijbehorende tooling omzetten naar Linked Data.

Hoe

Data wordt opgehaald bij de bron en indien nodig eerst opgeschoond. Daarna wordt de data van identifiers voorzien en op basis van de gekozen vocabulaires omgezet naar Linked Data.

Visueel data navigeren

Doel

Visueel weergeven en bevragen van data.

Wat

Een visuele omgeving, die je vanuit je webbrowser in staat stelt om data weer te geven, vragen te stellen en de antwoorden te laten zien. Waardoor je weer verder kunt vragen. Dit over meerdere datasets heen.

Hoe

Door gebruik te maken van de Ubindr data infrastructuur kan data visueel ontsloten worden. De infrastructuur kent de end-points die binnen Erfgoed Nederland beschikbaar zijn en weet welk type data zij bevatten. Vanuit deze gegevens worden de end-points bevraagd en de resultaten weergegeven.

Vocabulaires adviseren

Doel

Een overzicht van geschikte vocabulaires aanleveren, aansluitend op de klant wens en het toepassen van de dataset

Wat

Wij leveren een lijst met hoofd vocabulaires, die de objecten met elkaar verbind en aanvullende vocabulaires die aanvullende eigenschappen beschrijven. Deze lijst is op basis van een eerder gesprek over de opdracht en het gewenste resultaat. Voor deze lijst grijpen wij terug op onze eigen ervaring. Aangevuld met informatie vanuit bronnen als W3C, Linked Open Vocabulairies (LOV), NDE / Dera en het Termennetwerk.

Hoe

Deze dienst is doorgaans in combinatie met andere diensten als het omzetten naar Linked Data. In die context hebben wij gesprekken over welke data, beheerd vanuit welke applicatie willen jullie Linked Data omzetten. De uiteindelijke Linked Data wil je natuurlijk laten aansluiten op de die van andere instanties in jullie vak gebied. Aansluiten wil zeggen dat de vocabulaires op belangrijke punten identiek zijn. Hieruit volgt een lijst bestaande uit één tot drie hoofd vocabulaires en vocabulaires die aanvullende eigenschappen van de collectie omvatten. In onderling overleg bepalen wij op basis van deze lijst welke vocabulaires in de uiteindelijke Linked Data set zitten.

Unieke data identifiers

Doel

Zorgen dat digitale objecten een unieke identifier hebben, over alle zelf beheerde data heen en aansluiting heeft bij de Identifiers die anderen gebruiken.

Wat

We gegeven digitale objecten een unieke identifier, zodat de objecten binnen jullie domein allemaal uniek te identificeren zijn. Objecten die ook elders bekend zijn, gegeven we een identifier

Hoe

Het is handig om deze stap aansluitend op het opschonen van de data te doen. We stemmen af welke type Identifiers we gaan gebruiken (zie hierboven). Vervolgens bepalen we welke combinatie van velden een digitaal object uniek maken. We scheiden de eigen objecten van de objecten die ook elders bekend zijn. Voor die laatste groep gaan we ook kijken naar bronnen als het Termennetwerk, of zij dit object ook kennen en dus reeds een algemeen gedeelde Identifiers hebben. De eigen objecten wijzen we ook identifiers toe volgens de geldende systematiek. We voegen de Identifiers toe aan aan de betreffende object en nemen dit mee voor verdere verwerking. Indien gewenst (en mogelijk) kunnen we deze identifiers ook terug geven aan de bron. We nemen ze sowieso mee om er Linked Data van te maken.

Ontologie opstellen

Doel

Linked Data vanuit het eigen perspectief beschrijven

Wat

Een ontologie die de data beschrijft, vanuit het specifieke perspectief dat past bij jullie instelling of het doel waarvoor je de data wilt gebruiken. Voor het opstellen van een ontologie gaan wij uit van gUFO als upper-ontology. In de basis is Linked Data een blanco vel. gUFO vult dit vel in met algemene eigenschappen voor personen en objecten. Hierdoor kunnen we sneller aan de slag en sluiten de uiteindelijke ontologie beter aan op andere vocabulaires.

Hoe

Deze dienst leveren wij bij het omzetten naar of beschrijven van een Linked Data set. In een onderling gesprek kijken we eerst of bestaande vocabulaires al voorzien in de vraag die bij jullie leeft. Mocht jullie wens toch specifieker zijn, dan stellen we voor om een eigen ontologie op te stellen.
Om de ontologie te maken hebben wij diverse gesprekken met kennishouders om precies te begrijpen hoe het vakgebied er uitziet. Gedurende deze gesprekken ontstaat de ontologie. Bij het afronden van dit proces houden wij een presentatie waarbij wij de ontologie aan jullie uitleggen. Als wij ons werk goed gedaan hebben, dan gaat deze presentatie over zaken die voor jullie heel vanzelfsprekend zijn. De feedback uit deze presentatie nemen wij mee en verweken wij in de uiteindelijke oplevering van de ontologie.

Data opslag

Doel

Opslaan van data ten behoeve van collectie beheer, data cleaning / verwerking en Linked Data.

Wat

Diensten van Ubindr zijn op basis van data, dus is er ook een plek waar je je data kunt opslaan. Dit gaat dan om data voor de online applicaties die wij aanbieden. Voor het digitaal beheer van de collectie, het opschonen van de data of binnen de triple-store voor de Linked Data. Het gaat hier om data waar je zelf over beschikt en dus ook zelf kunt wijzigen. Wij maken automatisch back-ups van deze opslag, dat is dan weer een zorg minder bij het gebruik.

Hoe

Bij het leveren van onze online applicaties zit ook opslag ruimte voor de bijbehorende data. Alhoewel de applicaties zelf niet rechtstreeks bij elkaars data kunnen, is de schijf waar de data op staat (het aantal Gigbyte) te verdelen over de applicaties die je bij ons afneemt. De omvang van de data opslag staat altijd los vermeld in onze voorstellen en gebaseerd op het te verwachten gebruik.

Online collectie beheer

Doel

Een online systeem voor het beheren van de eigen collectie

Wat

Beheer uw eigen digitale collectie online.

Hoe

Middels een online applicatie beheer je digitaal je collectie. Je kunt een nieuwe collectie beginnen of een bestaande uploaden en daarna uitbreiden, of aanpassen.

Uitwisselen van data

Doel

Het ophalen van data uit een bestaand collectie beheer systeem naar het Ubindr data platform.

Wat

Via de API van jullie collectie beheer systeem, wordt de data periodiek overgehaald naar het Ubindr data platform. Zodat het kan worden opgenomen in de online applicaties die jullie van ons gebruiken. Nu hoef je niet meer handmatig de data over te halen, maar komt de data op gezette tijden automatisch online beschikbaar.

Hoe

Wij bieden de mogelijkheid om aan te sluiten op de API van het collectie beheer systeem. De data wordt, indien gewenst, op gezette tijden opgehaald en beschikbaar gesteld in Omeka S, open/refine of omgezet naar Linked Data en via de RDF store beschikbaar gesteld.