Ubindr: vooruitstrevend in FAIR- en Linked Open Data oplossingen

Efficiënt gegevensbeheer en interoperabiliteit met Ubindr's FAIR- en Linked Open Data advies

Green-shape-ubindr-menu

Wat is FAIR data?

Ubindr, biedt uw organisatie voorsprong en wendbaarheid. Maak een einde aan betekenisloze datalakes en kopieën van datasets. Het aanbieden van Fair- en Linked Open Data zorgt direct voor opschoning. Als data-eigenaar behoud je controle over toegang en delen, zelfs in samenwerkingsverbanden, open data-initiatieven of AI-projecten.

De gestructureerde metadata en identifiers maken data gemakkelijker vindbaar. Wil je meer leren? Plan een training of kennismaking met ons team.

Het doel is data eenvoudiger en beheersbaarder uitwisselen van gegevens tussen organisaties. FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. Deze principes, geformuleerd in 2014, worden sindsdien ondersteund door G20-leiders en de Go Fair organisatie

Linked Data, RDF en FAIR data:

RDF, het technische principe van Linked en Fair Data, bevordert uitwisselbaarheid. FAIR data kan andere technieken bevatten, maar RDF-gebruik wordt gestimuleerd. 15 principes bieden richtlijnen voor het beschrijven van data, wat de interoperabiliteit en hergebruik vergroot.

Focus op Erfgoed sector

Ubindr werkt voor de Erfgoed sector. Waar wij op het vlak van Linked Open Data adviseren en realiseren op het vlak van:

  • Selecteren van relevante termen uit bestaande termenlijsten voor datasets en metadata, zoals DCAT.
  • Mappen van data naar bronnen als Wikidata of de Cultuurhistorische Thesaurus.
  • Het beschikbaar stellen van bestaande gegevens als Linked Open Data. 

Wil je meer weten, neem contact met ons op. 

blue-shape-overons-ubindr

Diensten

Consultancy

Implementatie en Project-
management

Advies en Training

Advies voor architectuur, database-omzetting en beheervraagstukken

Effectief projectmanagement voor tijdige implementatie van jouw project. Ubindr implementeert oplossingen relevant voor jouw organisatie, waardoor je verschillende bronnen als één geheel kunt benaderen.

Advies en training in metadata, data-ontsluiting, architectuur, ontwikkeling van ontologieën, en effectief teamwerk.

Infopalette

Fair Data - Masterclass

Bespaar tijd en complexiteit door te werken met informatie, zonder extra software. Infopalette, geschikt voor FAIR- en Linked Open Data, elimineert de behoefte aan extra applicaties.

Verdiep je in FAIR data met onze masterclass. Maak grote hoeveelheden data toegankelijk en leer de toepassing van de data principes binnen je organisatie. Deze training is geschikt voor datastewards en helpt je organisatie de volgende stap te zetten naar een datagedreven toekomst.